Актуално

изх.№ 310/28.02.2023 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2023-2024 г.

 

      Община Самуил уведомява, че започва приемането на заявления  за отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП - пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Желаещите  да наемат пасища, мери и ливади  могат  да подадат  заявление по образец  до кмета на Oбщина Самуил  в срок от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. със  следните  приложени документи:

1. Справка  за  животновъдни обекти  в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни към месец февруари 2023 г.;

2. Декларация  по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ;

3. Приложение № 1 - по образец;

4. Приложение № 2 - по образец.

Документите за кандидатстване се получават в общината (стая 104) или може да се изтеглят от сайта на общината. Заявленията се подават лично и се регистрират в общинската администрация.

Списъкът на поземлените имоти с НТП - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд е окачен на таблото в сградата на общинска администрация Самуил, ул.”Хаджи Димитър” № 2, в кметствата по населени места и публикуван заедно с документите за кандидатстване на интернет страницата на Община Самуил: www.samuil.bg (раздел услуги > дейности > общинска собственост > земеделие)

За допълнителна информация: 08477 20-20, вътр. 110

 

Обявление, списък и документи вижте в статията

 

„Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416„

 

egov.jpg

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

На основание чл.42, ал.1 от Наредба за планирането на социалните услуги, Кметът на Община Самуил организира публично представяне на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет нa Община Самуил, кани ръководителите на бюджетни звена, гражданите, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 23.03.2023 година от 15:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Самуил, ул. Хаджи Димитър №2.

   Община Самуил предоставя на заинтересованите лица, възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване да изпращат предложения, становища и мнения по настоящия „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.“

 

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени  в деловодството на Община Самуил – ул.  „Хаджи Димитър” №2  или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание чл. 66, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Самуил – http://samuil.bg.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 19.12.2022 г. от 14:00 часа в стая Заседателната зала на общинска администрация Самуил, ул. „Хаджи Димитър” 2, 3-ти етаж.

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

Проект на Доклад от кмета

 

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2021 Г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

Община Самуил организира обществено обсъждане по реда на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приема и отчитане на бюджета на община Самуил. Публичното обсъждане ще се проведе на 22.08.2022 г. (понеделник) от 14 ч. в Заседателна зала на Община Самуил. Отчетът за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 год. е публикуван на официалната интернет страница на община Самуил на 12.08.2022 г. и е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: https://www.samuil.bg/  

Въпроси, мнения и коментари по отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 год. на община Самуил могат да се депозират в община Самуил на адрес: с. Самуил , ул. „Хаджи Димитър“ № 2, п.к.7454, на вниманието на директор на Дирекция „АПОФД” Шенай Кадир, тел. 08477/2020, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.