Групи в ОБС Самуил мандат 2019-2023г.

Група на общински съветници от ПП "Движение за права и свободи"

 

Име, презиме и фамилия

Избран от:

1.

Бейтула Сали Мюмюн

ПП "Движение за права и свободи"

2.

Айхан Хъкмет Исмаил

ПП "Движение за права и свободи"

3.

Бюлент Кадир Али

ПП "Движение за права и свободи"

4.

Динчер Али Чауш

ПП "Движение за права и свободи"

5.

Ерсин Февзи Исмаил

ПП "Движение за права и свободи"

6.

Закир Садула Билял

ПП "Движение за права и свободи"

7.

Реджеб Халил Назиф

ПП "Движение за права и свободи"

8.

Юлиян Аврамов Наумов

ПП "Движение за права и свободи"

9.

Исуф Алайдин Съдкъ

ПП "Движение за права и свободи"

10.

Реджеб Осман Хасан

ПП "Движение за права и свободи"

11.

Гюнел Мехмед Юмер

ПП "Движение за права и свободи"

 Група на общински съветници от ПП "Граждани за европейско развитие на България" и 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Име, презиме и фамилия Избран от:

1.

Абтула Мехмед Абтула

ПП "Граждани за европейско развитие на България"

2.

Алпер Зикри Чауш

ПП "Граждани за европейско развитие на България"

3.

Ердинч Хюсеин Халим

ПП "Граждани за европейско развитие на България"

4.

Стефан Николов Савов

ПП "Граждани за европейско развитие на България"

5.

Азем Хълми Шакир

ПП "Граждани за европейско развитие на България"

6.

Ергин Ерол Шефкъ

„Демократична България-обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.