МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 1. Съобщения по МДТ
 2. Местни данъци
 3. Местни такси
 4. Образци и документи
 5. Нормативни актове и заповеди

5.1.Закони, кодекс

5.1.1.Закон за местните данъци и такси

5.1.2.Административно-процесуален кодекс

5.2.Подзаконови нормативни актове

5.2.1.Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услути на територията на Община

5.2.2.Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самуил

5.2.3. Заповеди

 

Банкови сметки

 • Окончателен годишен/ патентен/ данък и лихва за просрочие:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 14 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Данък върху недвижимите имоти и лихва за просрочие:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 21 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Данък върху наследствата :

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 22 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Данък върху превозните средства и лихва за просрочие:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 23 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Такса за битови отпадъци и лихва за просрочие:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 24 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 25 00 

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Други данъци:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 34 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

   

 • Глоби и имуществени санкции по ЗМДТ:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 65 00

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

                 

 • Такса за притежаване на куче:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 80  13

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

 • Административни услуги:

                    Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

                    Код за вид плащане: 44 80 07

                    Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
                    BIC: DEMIBGSF

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.