Проекти на наредби до 2023 г.

 

ПРОЕКТ  за изменение и допълнение на НАРЕДБА №7  (публикуван 18.11.2022 г.)

- Съобщение

- Справка за постъпили предложения и бележки по проекта на Наредба №7

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №7 и Мотиви за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил (публикуван 28.02.2022 г.)

- Проект за изменение и допълнение на Наредба №7

- Съобщение

Справка за постъпили предложения и бележки по проекта на Наредба №7

 

Изменение и допълнение на НАРЕДБА №7 за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил

(публикуван 28.01.2022 г.) - изтеглете тук

 

ПРОЕКТ Актуализация на базисните наемни  цени на общински нежилищни имоти по  Приложение №1 към Наредба №2 на  ОбС - Самуил – „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината“ (публикуван 20.01.2022 г.- изтеглете тук

- Съобщение

- Мотиви

Справка: До изтичане на законовия 30 дневен срок , няма постъпили предложения и становища по Приложение №1 към Наредба №2 на  ОбС - Самуил.

ПРОЕКТ Актуализация на базисните наемни  цени на общински жилищни имоти по  Приложение №1 към Наредба №10 на  ОбС - Самуил – „За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища“ (публикуван 20.01.2022 г.) - изтеглете тук

- Съобщение

- Мотиви

Справка: До изтичане на законовия 30 дневен срок , няма постъпили предложения и становища по Приложение №1 към Наредба №10 на  ОбС - Самуил.

ПРОЕКТ Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно–информационните и монументално– декоративните елементи на територията на Община Самуил (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ Наредба  за Насърчаване на инвестициите с общинско  значение в община Самуил  и издаване на сертификат клас В (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища   в  община Самуил (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил  (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ Наредба №2 за  реда  за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината(публикуван 03.11.2020г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 26 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ"(публикуван 25.09.2020г.) - изтеглете тук 

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Самуил за периода 2021-2027 (публикуван 18.08.2020г.)изтеглете тук

ПРОЕКТ на Наредба №25 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Самуил“(публикуван 18.08.2020г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  НАРЕДБА №2 НА ОБС САМУИЛ – „ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” - изтеглете тук

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 НА ОБС САМУИЛ -  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА- изтеглете тук

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА№13  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ПРЕЗ 2008 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - изтеглете тук

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.