Актуално

Обявление за отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2024-2025 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2024-2025 г.

 

      Община Самуил уведомява, че започва приемането на заявления за  наемане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Желаещите  да наемат пасища, мери и ливади  могат  да подадат  заявление по образец до кмета на Oбщина Самуил в срок от 01.03.2024 г. до 10.03.2024 г. със  следните  приложени документи:

1. Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ - по образец;

2. Декларация  по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ - по образец;

3. Приложение № 1 - по образец;

4. Приложение № 2 - по образец.

Документите за кандидатстване се получават от общината (стая 104) или може да се изтеглят от официалната интернет страницата на Община Самуил (www.samuil.bg). Заявленията се подават лично и се регистрират в общинската администрация.

Списъкът на поземлените имоти с НТП - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд е окачен на таблото в сградата на общинска администрация Самуил, ул.”Хаджи Димитър” № 2, в кметствата по населени места и публикуван заедно с документите за кандидатстване на официалната интернет страницата на Община Самуил: www.samuil.bg (раздел услуги > дейности > общинска собственост > земеделие).

 

Документация и повече информация вижте цялата статия тук

 

За допълнителна информация: 08477 20-20, вътр. 110 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.