ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Общ устройствен план на Община Самуил

Общ устройствен план на Община Самуил

 Публикувано нa 28.10.2015г.

Съобщение

за провеждане на консултации по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Самуил – изтеглете от ТУК

 Публикувано нa 18.11.2015г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА САМУИЛ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Самуил съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Самуил, както и Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в стая №203 в сградата на община Самуил на втори етаж и на интернет адрес: http://www.samuil.eu/pages/oup-na-obschina-samuil.php .

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2015 г. от 10:00 часа в сградата на  Община Самуил - Заседателната зала.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Самуил се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

              Цялата документация може да се изтегли на долу посочените линкове:

  1.          Доклад за Екологична Оценка на ОУПОС;
  2.     Предварителен проект на ОУПОС - ТОМ 1:

2.1. Текстова част;

2.2. Опорен план;

2.3. Схема собственост;

2.4. ОУП предварителен проект;

2.5. Транспортна схема;

2.6. Схема на техническа инфраструктура;

2.7. Схема ландшафт.

  1. Предварителен проект на ОУПОС - ТОМ 2:

3.1. Текстова част;

3.2. Опорен план на културното наследство;

3.3. Схема на културното наследство.

Публикувано на 17.05.2017г.

Доклад за ЕО и ОП на ОУП - изтеглете от ТУК и https://drive.google.com/uc?id=0B4IlqY-_84-NY2QyaTR6dmNMNlU&export=download

 Публикувано на 30.06.2017г.

Становище по ЕО - изтеглете от ТУК

 Публикувано на 22.11.2017г.

Обобщена справка по чл.29 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ - изтеглете от ТУК

 Публикувано на 13.12.2017г.

Одобрен ОУПОС - изтеглете от ТУК

Доклад за екологична оценка part 1 - изтеглете ТУК

Доклад за екологична оценка part 2 - изтеглете ТУК

Записка - КН part 1 - изтеглете ТУК

Записка - КН part 2 - изтеглете ТУК

Записка - ОУПО - изтеглете ТУК

Опорен план ОУПО част 1 part 1- изтеглете ТУК

Опорен план ОУПО част 1 part 2 - изтеглете ТУК

Опорен план КИН част 1 part 1- изтеглете ТУК

Опорен план КИН част 1 part 2 - изтеглете ТУК

Опорен план КИН част 2 - изтеглете ТУК

ОУПО част 1 part 1 - изтеглете ТУК

ОУПО част 1 part 2 - изтеглете ТУК

ОУПО част 2 - изтеглете ТУК

ОУПО - Детайл - изтеглете ТУК

Схема - ЕЛ - изтеглете ТУК

Схема - ГАЗ - изтеглете ТУК

Схема - КИН - изтеглете ТУК

Схема - ЛАНДШАФТ- изтеглете ТУК

Схема - РИСК - изтеглете ТУК

Схема - СОБСТВЕНОСТ - изтеглете ТУК

Схема - ТРАНСПОРТ - изтеглете ТУК

Схема - В и К - изтеглете ТУК

Схема ОП part 1 - изтеглете ТУК

Схема ОП part 2 - изтеглете ТУК

Схема приложение - изтеглете ТУК

Публикувано на 03.01.2018г.

ОБЩИНА С. САМУИЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

  

РЕШЕНИЕ № 26.567

от 28 ноември 2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Самуил, реши: Одобрява общ устройствен план на община Самуил във фаза окончателен проект.

Председател: 

Дж. Азис

Решението на общинския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2018г. /стр.39/ и на основание чл.215, ал. 6 ЗУТ не подлежи на обжалване.

От общината

„ТСУ”


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2018г. - изтеглете ТУК

КОРИГИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ, ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАНА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2018Г .- изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2019г. - изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2020г. - изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2022г. - изтеглете ТУК

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.