Обявление конкурс

 

Възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Самуил, на частен доставчик

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНА САМУИЛ, На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 

Възлагане предоставянето на социална услуга, създадена с решение на Общински съвет-Самуил, на частен доставчик, а именно за социалната услуга - „Център за социална рехабилитация и интеграция” с. Владимировци, община Самуил

Заповед за конкурс - изтегли тук

обявление за конкурс - изтегли тук

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.